Enligt prognosen för kommande vecka förväntas vårfloder ta fart i länet till helgen. Små vattendrag i delar av Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Jämtland beräknas nå upp till klass-1 flöden.

En vårflod är när snön och isarna smälter på våren och vattenmängden ökar i såväl mark som sjöar och vattendrag.