I månadsskiftet mellan juni och juli beräknas arbetet med de nya fartkamerorna i Norrbotten att inledas. Ett flertal sträckor runt om i länet kommer att få nya fartkameror och inte minst sträckan mellan Antnäs och Alvik där fyra nya kameror ska placeras ut. Andra sträckor som också får fartkameror är länsväg 580 vid Måttsund, E10 vid Överkalix, länsväg 596 vid Örarna och riksväg 99 i Luppio. Arbetet beräknas att vara klart under månadsskiftet mellan september och oktober.