... vill jag ge min underbara man Andreas Wennstig för att han genom min sjukdom har tagit hand om vardagen och alla dess bestyr.

DFE

... till Niklas Nordström som jobbar för en direktlinje från Luleå airport till Köpenhamn. Fortsätt så och hoppas du lyckas!

Gunilla Ullenius

... till Jennie och Linda, Luleåpolisens skytte- och idrottsklubb, för den fina, trevliga "Polisskinkskyttepistoltävlingen" dagarna före jul, som vi civilister också var inbjudna till.

En av civilisterna

... till all personal på hematologen, avd 63, som under min vistelse gett mig bästa vården och ett fantastiskt bemötande. Tusen tack!

Håkan Ivarsson