Du som plogar gatorna på Porsöberget vill jag ge en stor eloge och många rosor, bästa på de 40 år jag bott här.

Gnejsstigen 5

... till er som sandar, saltar och plogar i Bensbyn plus vägen mellan Sinksundet och Bensbyn. Alltid perfekta vilken tid man än kör där.

En av säkert många nöjda bilförare

... till den traktorförare som skrapade och grusade så fint på vår gård (Hagelvägen 4–16, Luleå) torsdagen den 26 januari. Så fint har vi inte haft på många år! Du tog till och med bort snödrivan vid den stig som många av oss använder. Tack!

Hyresgäst

... till Leif Lundmark och Markus Norberg för väldigt bra service på våra tjänstebilar. Ert arbete har underlättat mycket i vårt dagliga arbete.

Hemtjänsten i Råneå