...till Martin Pantzare på Miljö- och byggnadsnämnden i Luleå, för att du är så otroligt kompetent, effektiv, sakkunnig och hjälpsam. Världen behöver fler som dig!

Tacksam hemmasnickrare

...till min underbara sambo Petra.

Roger

...till Stadsvikens hälsocentral med läkare Sonia B i spetsen som så ödmjukt bemött mig och min oro under sommaren. Jag har fått tydliga handlingsplaner och nödvändiga undersökningar. Så professionellt!

Evigt tacksam diabetiker

...till Per Stenelund som årligen upplåter sin gård för spelträff i samband med Höslaget i Avan. En ros även till alla deltagande musikanter som sätter färg på buskspelandet.

Becke

…till Älvdalens hundhälsa i Råneå för att ni klippte vår hund Cia så fint. Tack Petra för ett fint bemötande och ett bra jobb.

Cia och Millan