I somras invigdes ”Elbilslandet Gotland”, en storskalig introduktion av eldrivna hyrbilar och laddinfrastruktur på ön som totalt lockade över sexhundra förare under sommarmånaderna. För åtta av tio var det första gången bakom ratten på en elbil, och en utvärdering visar att en majoritet av dem uppfattade att den totala körupplevelsen var bättre än i en vanlig bil. I princip samtliga kan tänka sig att hyra en elbil igen. Är tiden mogen för ”Elbilslandet Norrbotten”?

År 2030 ska Sverige ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, det målet har uttalats både av regeringspartierna och oppositionen. Det råder enighet om att avgasfria elbilar har en viktig roll att spela i omställningen.

Moderna elbilar är billiga i drift, klimat- och miljöeffektiva, tysta och mycket bekväma. Det är en förklaring till att sommarens satsning på Elbilslandet Gotland blev en framgång. Att hållbara lösningar blir en allt viktigare konkurrensfaktor är en kompletterande förklaring.

Gotlands besöksnäring har omkring 800 000 gästnätter per år. Norrbotten har årligen drygt två miljoner gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar. Elbilslandet Gotland nådde sexhundra förare under en enda sommar. Även om det självklart finns stora skillnader i typ av besökare och besöksmål, så har även Norrbotten tveklöst stora möjligheter att etablera sitt eget Elbilsland. Vi är övertygade om att ett stort antal turister och andra besökare gärna upplever länet i en avgasfri hyrbil.

I utvärderingen av Elbilslandet Gotland kommer många av de farhågor som ibland lyfts fram med elbilar på skam. Fler än nio av tio tyckte att det var mycket lätt att ladda bilen och en klar majoritet kände sig inte begränsade av räckvidden. Fler än nio av tio kan tänka sig att hyra en elbil igen och lika många skulle rekommendera andra att göra detsamma.

Att erbjuda hyra av elbilar är ett effektivt sätt att nå nya användare. Många som inte är redo att investera i egna elbilar kan tänka sig att pröva på en hyrbil. Hyrbilarnas generellt sett långa årliga körsträcka gör att de låga driftskostnaderna kommer till sin rätt. Hyrbilar omsätts relativt snabbt, vilket bidrar till utbud på andrahandsmarknaden. De används dessutom ofta inom ett begränsat geografiskt område, vilket skapar ett perfekt tillfälle att påbörja utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Elbilslandet Gotland är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Solkompaniet, Vattenfall, Destination Gotland, Gotlandsflyg, Visby Gästhamn, Nissan och Europcar.

Vi vill uppmuntra Norrbottens besöksnäring, kommuner och alla andra aktörer med intresse för en hållbar fordonsflotta att följa vårt exempel. Vad som behövs är ett utbud av eldrivna hyrbilar och ett antal laddplatser, gärna i anslutning till länets många besöksmål.

Elbilslandet Sverige byggs nu bit för bit. Vi hoppas att Elbilslandet Norrbotten står på tur!

Jon Malmsten,

Solkompaniet - ansvarig för Elbilslandet Gotland

Bo Gustafsson,

chef Visby Gästhamn

Ola Mattson,

verksamhetschef för Gotlandsflyg

Per-Erling Evensen,

information och marknadschef på Destination Gotland

Stefan Andström,

chef för Nissan i Sverige