Miljöpartiet har i både Luleå kommun och landstinget verkat för att skapa ett Dansens hus. Behovet bland dansare, framför allt unga kvinnor, är dokumenterat stort. Sedan en tid finns en enastående möjlighet i gamla Åhlénshuset. I årets budget, antagen gemensamt av S och MP i Luleå, har vi avsatt 6 miljoner kronor till Dansens hus. Ett avtal är också tecknat med landstinget.

Nu har den nya landstingsledningen svängt och säger nej. Det är tråkigt men betyder inte alls att Dansens hus är kört. Statens kulturråd har hela tiden varit mycket positiv till planerna, och i både media och i kontakt med MP har de tydligt sagt att landstingets medverkan inte är avgörande.

Så vad väntar vi på? MP vill åter uppmana Luleås kommunledning att föra frågan framåt genom att ta kontakt med Kulturrådet. Där sitter man bara och väntar på ett initiativ från Luleå. Frågan om kostnader och finansiering har inte ens prövats!

För Miljöpartiet är frågan om kulturen högt prioriterad. Människan har inte bara materiella behov, utan också själsliga. Livet består inte bara av plikter, utan även av upplevelser, möjligheter att uttrycka sig, göra saker tillsammans, få nya intryck och insikter. Något av det mest värdefulla i livet är att skapa själv och ta del av det som andra skapar.

Dansen som uttrycksform är oerhört populär, men den som dansar behöver också ha en scen att uppträda på. Det är roligt att träna, men det kan vara ännu mer stimulerande att få visa andra vad man kan. Och publiken måste hitta vägen till en scen. Det är först då som publiken kan växa.

För unga människor, i synnerhet unga kvinnor, har kulturen en särskilt viktig roll. Luleå upplevs av många som en ”manlig” stad, och satsningar på områden som lockar kvinnor blir därför viktiga. Trots att Luleå är en universitetsstad har vi brist på unga kvinnor. Därför är en satsning på Dansens hus så extra angelägen.

Låt oss skapa ett Dansens hus i Luleå av egen kraft eller med hjälp av finansiering av Statens kulturråd! Den unika chansen att hyra före detta Åhlénshuset kommer inte tillbaka.