I torsdags föll domen i Gällivare tingsrätt. En man dömdes till 14 års fängelse och utvisning för att ha mördat sin flickvän.

Mannen namnpublicerades i Kuriren i samband med domen i enlighet med den publiceringspolicy som jag som ansvarig utgivare slagit fast. Jag kan konstatera att gärningsmannen med stor sannolikhet drabbas av publicitetsskada på grund av namnpubliceringen. Risken finns också att anhöriga drabbas negativt. Det är en insikt och ett övervägande som jag som ansvarig utgivare måste göra varje gång när jag fattar beslut om namnpublicering

Skälet till namnpublicering när det gäller mord är att det vid en så allvarlig gärning, med ett så stort allmänintresse, finns ett stort hos allmänhetens behov att få kännedom om gärningsmannens identitet. Vid så allvarlig brottslighet anser jag att allmänhetens behov väger tyngre än gärningsmannens behov av integritet. Kännedomen om gärningsmannens namn är en del av samhällets och medborgarnas bearbetning av gärningen, och dess konsekvenser.

Policyn att namnpublicera mördare och de överväganden som en sådan policy kräver, har med stor självklarhet ingenting att göra med gärningsmannens hudfärg, ursprung eller religion. Det är faktorer som överhuvudtaget inte påverkar utgivarbeslutet. Skälet till varför jag påpekar detta självklara faktum är att jag, och många andra svenska utgivare, ofta anklagas för att publicistiskt behandla brottslingar av utländsk härkomst på ett annat sätt än de med svenskt ursprung. Påståenden som kommer ifrån främlingsfientliga kretsar som har gjort det till sin livsuppgift att sprida den falska bilden av att en majoritet av alla grova brott i Sverige begås av invandrare.

Jag kan tyvärr konstatera att Norrbottens-Kurirens text om den man som i torsdags dömdes till mord kommer att få en mycket stor spridning i sociala medier. Rasistiska och främlingsfientliga personer som vill använda texten som ett ”bevis” på sina falska teser om invandrares brottslighet skyr inga medel för att uppnå sina ljusskygga mål.

Till er som lever i den orimliga villfarelsen att invandrare begår alla grova brott i Sverige vill jag säga att ni har fel. Av de mördare som Kuriren namnpublicerat de senaste 20 åren är en förkrossande majoritet vita män med svenskt ursprung. Tro inte på dem som påstår någonting annat.