Det är Nyhetsbyrån Siren som presenterar data från Socialstyrelsen, som visar att Norrbotten är det län som har högst dödlighet i akuta hjärtinfarkter per capita. 2017 hade Norrbotten nästan dubbelt så hög dödlighet som Uppsala, som återfinns i andra änden av rankningen.

Läs mer: Rekorddödlighet i hjärtinfarkt i Norrbotten

Till Siren säger Bertil Lindahl, kardiolog och professor vid Uppsala universitet, att de regionala skillnaderna framför allt kan förklaras med levnadsmönster.

Artikelbild

| Martin Lång, Hjärtlung, anser att det akuta omhändertagandet i länet måste stärkas.

I Norrbotten har den relativt dåliga folkhälsan ofta varit föremål för diskussion, bland annat när regionen, länsstyrelsen och kommunerna under 2018 tog fram en folkhälsostrategi. Norrbotten har landets kortaste medellivslängd för män och tredje kortast för kvinnor.

Lena Juntti-Larsson, verksamhetschef för kardiologi och klinisk fysiologi vid Sunderby sjukhus, delar Lindahls analys.

– Folkhälsan är svårt att påverka, men jag tror man måste börja redan i småskolan, säger Juntti-Larsson till Norrbottens Media.

Martin Lång, ordförande i Hjärtlungs länsförening i Norrbotten, säger att organisationen jobbar hårt med att få sina medlemmar att leva mer hälsosamt.

Artikelbild

– Vi finns i alla kommuner och gör allt och lite till för att påpeka hur viktigt det är med livsstilsförändringar, säger Lång.

Samtidigt ser han de stora avstånden i länet och det faktum att många har långt att åka till sjukhus som en faktor.

–Jag är övertygad om att kompetensen är mycket hög när det gäller hjärta, men avstånden ser ut som de gör. Om man är uppe i Aapua och ska till Kalix är bara det 20 mil. Man måste se över rutiner och hela tiden stärka det akuta omhändertagandet.

Vid akut omhändertagande kan patienter med hjärtinfarkt få blodproppsupplösande behandling i stället för den ballongvidgning som finns att tillgå i Sunderbyn. Alla som visar tecken på att det finns risk för en större hjärtinfarkt transporteras vidare till Sunderbyn ifall ytterligare insatser skulle krävas.

I intervjun med Siren säger Bertil Lindahl att avstånden inte är en avgörande faktor. Lena Juntti-Larsson anser ändå att geografin påverkar.

– Det blir ett problem med transporter och så, men inte så stora. Men det tar längre tid innan du får vård om du får en infarkt i Kiruna än i Luleå, säger hon.

Enligt Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser hör Norrbotten till de län där hjärtsjuka patienter får hjälp snabbast. Juntti-Larsson anser att hjärtsjukvården i länet fungerar bra, både i Sunderbyn och på andra orter.

– Vi har god kompetens inom hjärtsjukvården i hela länet.