Kiruna kommuns färdtjänst samt sjukresor hanteras sedan 2015 av Norrbottens regionala kollektivtrafikmyndighet (RKM) vilken styrs av Länstrafiken. Länstrafiken har i sin tur lagt ut sjukresorna på anbud och från Kiruna kör bland annat Norrlandstaxi (Transport i Norrland). I maj 2018 informerades Norrbottens Media att taxibolaget haft bårar ståendes utomhus på gården där man parkerar sina bilar. Maria Isaksson arbetar med kundservice på RKM.

– Normalt förvarar man bårarna under tak, men nu vet jag inte om detta är sådant som används eller är utrangerat (avställt), säger hon.

Vi talas vid efter att hon varit i kontakt med transportansvarig på Norrlandstaxi.

Artikelbild

| Bilder från juli 2018, bårarna är fortfarande utomhus, men madrasserna har klätts av.

– Enligt honom är det bårar som man inte använder, men han lovade att de skulle ta dem till Luleå där de har bättre plats för förvaring, säger Maria Isaksson.

I transportavtalet som är tecknat mellan Länstrafiken och Norrlandstaxi finns ingen reglering för hur företaget ska sköta hanteringen av utrustning vid sidan av själva transporten.

– Man kan inte skriva in alla detaljer och det går inte att reglera allting, då kan man inte få in ett anbud, säger Tomas Widetun, ekonomichef vid länstrafiken.

Tomas Widetun känner inte till att bårarna ska ha förvarats utomhus, men han menar att om de fortfarande brukas vid transporter vore det anmärkningsvärt.

Artikelbild

| Bilder från juli 2018, bårarna är fortfarande utomhus, men madrasserna har klätts av.

– Men det ligger inte i någons intresse att förvara grejerna utomhus.

Ändå har de åtminstone sedan maj, fram till och med den 11 juli förvarats utomhus. I maj fanns även madrasser på bårarna, något som inte fanns kvar i juli.

Artikelbild

| Bilder från juli 2018, bårarna är fortfarande utomhus, men madrasserna har klätts av.

Finns det ingen risk för infektion när man förvarar bårarna på detta sätt?

– Nu är detta en ren transporttjänst och vi har krav på att det ska vara helt och rent så klart, men detta har inget med vård att göra så det finns inga krav på att det ska vara sterilt, säger Maria Isaksson.

Artikelbild

| Bilder från juli 2018, bårarna är fortfarande utomhus, men madrasserna har klätts av.

– Men det är i alla intresse att man har ordning och reda, de har lovat att de kommer att forsla bort bårarna för att det väcker anstöt och ser oordnat ut.

Är det inte en brist avtalet som gör att det blivit så här?

Artikelbild

| Bilder från maj 2018, där syns bårarna som alltså inte används vid sjuktransport längre enligt taxibolaget.

– Jag kan inte svara direkt på den frågan, många av avtalen i länet går ut nu så vi påbörjar en ny upphandling efter semestrarna. Då får vi fundera om vi kan inkludera en annan formulering i avtalet för att hantera en sådan här situation, säger Maria Isaksson.