Luleå Räddningstjänsten ryckte ut till Arcushallen där automatbrandlarmet gått. Någon brand kunde inte upptäckas, däremot hade någon jobbat lite väl intensivt i köäket vilket skapat den rök som fick larmet att gå av.

Automatlarmet gick även i Aitikgruvan i Gällivare och i det fallet så hade en dieselvärmare "puffat till" och skapat rökbildning i närheten av en röksensor.