2016 och 2017 sköts åtta lodjur. Beslutet om en minskning är fattat utifrån en kombination av flera olika faktorer, enligt Anna Danell, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.

– Vi gör en bedömning av antalet familjegrupper utifrån ett medel på tre år, och där ser vi en minskning, säger Danell.

Inventeringen av föryngringar har de två senaste åren legat kring 27–28, vilket är under förvaltningsmålet på 32 föryngringar men inom det godkända intervallet 18–43 föryngringar.

– Vi väger även in den inventering som pågår fram till sista februari i år. Indikationen är att det är väsentligt färre föryngringar i år än motsvarande tidpunkt tidigare år, säger Danell.

En tredje omständighet som påverkar tilldelningen i licensjakten är det stora uttag av lodjur som gjorts i skydds- och licensjakt förra året.

– Det sköts 23 individer vilket är betydligt högre än tidigare. Det motsvarar 10–15 procent av lodjursstammen i Norrbotten och det är långt över tillväxtfaktorn. Att vi sätter en låg tilldelning är ett sätt att parera detta och samtidigt lämna ett visst utrymme för skyddsjakt under året, säger Anna Danell.

Norrbotten har tre områden med tätare lopopulation. Områdena i Arjeplog/Arvidsjaur, samt Kiruna/Gällivare är undantagna från jakt. Lodjur får endast fällas i östra delen, ett område i Överkalix och Kalix kommuner.

– Det är det absolut lotätaste området i länet. Det är också första året som vi satt en honkvot. Det innebär att så fort som två honor skjutits så avlyses jakten, säger Anna Danell.