Hipsters är framför allt ett storstadsfenomen, även om de finns lite överallt.

Utgångspunkten för detta manliga mode är dock densamma. Det handlar om att vara unik, inte som alla andra, framför allt genom att framstå som "genuin".

Men trots denna strävan att sticka ut är dessa män - paradoxalt nog - extremt lätta att känna igen. Alla ser likadana ut.

Hur kommer det sig?

Matematikern Jonathan Touboul vid Collège de France har utvecklat en statistisk modell som förklarar denna "hipstereffekt". Enligt denna modell kommer nämligen en grupp individer som interagerar med varandra och som har som uttryckligt mål att inte se ut som majoriteten, så kallade anti-konformister, i slutändan ändå se ut som de andra som strävar åt samma håll.

Tiden är förklaringen. Hipsters är för långsamma på att upptäcka nya trender.

Modellen presenteras i arXiv.