Därför uppmanar länsstyrelsen norrbottningarna att hålla koll på trollsländor i sommar.

– Trots att de är så stora och iögonfallande vet vi för lite om vilka arter som finns och framförallt var i länet de lever någonstans. Den typen av kunskap är avgörande för att bevara hotade arter, säger Sofia Hagsand, handläggare på Naturskyddsenheten.

Länsstyrelsen är extra intresserad av citronfläckad kärrtrollslända samt grön flodtrollslända. Båda arterna är listade av EU som särskilt skyddsvärda. Grön flodtrollslända är unik för Norrbotten och gynnas av alla oreglerade vattendrag med fin vattenkvalité.

Observationerna ska helst säkras med ett foto. Sedan ska de rapporteras in på sidan Artportalen.se.