De fem sista vagnarna spårade ur längs malmbanan i närheten av en väg mellan Lina älv och Håmojokk strax norr om Gällivare. Det uppstod stora skador på spåranläggningen på en drygt 200 meter lång sträcka men inga personer skadades. Däremot fick en stor mängd färsk fisk kasseras.

Trafikverkets utredning visar att flera utmattningssprickor initierats i ett flertal mindre gjutfel i rälshuvudet. Sprickorna har sedan tillväxt parallellt i rälen och denna process kan ha pågått i princip sedan rälen lades i spåret 1983. Rälstypen har dessutom en högre benägenhet att få sprickor. Rälerna beräknas ha en teknisk livslängd på 25–30 år men har legat på platsen i 36 år.

– Att utrustningen nått en viss ålder innebär inte per automatik att man byter ut den, däremot börjar det kosta mer då det behövs tillsyn oftare, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

När tåget spårade ur var det väldigt kallt, vilket också kan ha bidragit till urspårningen.

– Oftast brukar vi upptäcka den typen av förändringar när vi kör med mätvagnar. Vi röntgar olika spår och mäter avstånd mellan räler så att de ligger som det ska. Vi arbetar efter ett underhållschema, vi hoppas kunna se dessa saker lite kvickare, säger Bengt Olsson.