Under två år pågår projektet ”Boden inter great – big”. I projektet har det bland annat anordnats tårtkalas och kulturkvällar med olika teman. Nu vill havremagasinet få in snö och is i sitt projekt och hoppas därför att få anordna Boden internationella snöskulpturfestival. I ett dokument som kuriren tagit del av står det bland annat ”Vi vill förmedla denna positiva känsla för snö till våra nyanlända. Genom att arbeta skapande i snö med sitt kulturella arv som tema, kan det stärka deltagarnas identitet, självkänsla och stolthet.”

Om Havremagasinet får loss de önskade 100 000 kronorna som söks av Bodens kommun har de bjudit in Thim och Birgitta Linhart. Paret ligger bakom skapandet av Ice music i Luleå och har stor kunskap om skulptering av is och snö och Birgitta Linhart ser positivt på möjligheten att kanske få blanda det arbetet med integration.

– Vi har ju inte någon erfarenhet av det, så det hade varit jättespännande.

Havremagasinet gjorde ett pilotprojekt redan förra vintern, någonting som Birgitta Linhart tror kan vara bra att använda sig av i eventuellt kommande arbete.

– När vi väl vet om det här kommer att bli av kommer vi att ta alla deras erfarenheter och ta med oss det inför kursen.

Tanken är att arbetet ska pågå i ungefär en månads tid, med allt från förberedelse av snöskulpturlag och planering till en snöskulpturfestival på Kvarnängen. Men än vill inte Havremagasinets Konsthallschef Ricky Sandberg kommentera planerna på Bodens internationella snöskulpturfestival för mycket.

– Den har vi inte fått beslut om ännu. Så vi yttrar oss inte förrän vi har ett beslut. Vi är lite skrockfulla här, skriver han i ett mejl till Kuriren.