SVT Norrbottens serie om hur polisbristen påverkar glesbygdsambulansen visar på en verklighet som borde hålla oss vakna om natten.

Ambulanspersonal i östra Norrbotten vittnar om en rad allvarliga missförhållanden och problem: Larm som inte alls följs upp av polisen. Frustrerade ambulanssjuksköterskor som av rädsla att själva råka illa ut tvingas sitta i ambulansen och vänta på polis i stället för att hjälpa akut skadade och sjuka. Ambulanspersonal som tvingas agera brottsplatsundersökare.

Listan kan göras mycket längre.

”Det är för jävligt att våra kommuninvånare inte får den vård de har rätt till trots att de betalar samma skatt som alla andra”, sade ambulanssjukvårdaren Keijo Kauppi till SVT Norrbotten (17/8).

Den sammantagna bilden är skrämmande. Polisen verkar ha tappat greppet om utvecklingen. Tidigare länspolismästaren i Norrbotten Håkan Karlsson erkänner självkritiskt att man nog borde ha gjort mer.

Det är inte alldeles enkelt att ansvara för lokalt polisarbete i Övertorneå om man själv sitter bakom ett skrivbord i Luleå. Och ansvaret för bemanning och resurstilldelning blir inte tydligare av att ledningen för nya Polisregion Nord (som utgör halva Sverige) utgörs av några anonyma administratörer i Umeå.

Hade händelser som de som SVT Norrbotten berättat om kunnat fortgå om delar av det politiska ansvaret för polisen i stället låg på kommunal nivå?

Absolut inte. Frågor om brottsbekämpning väcker enormt engagemang hos många.

Ett kommunalråd med ansvar för den lokala polisen skulle omedelbart ställas till svars om poliskontoret på orten stängde för semestern, om polisen inte åkte ut på larm och om ambulanspersonal tvingades utföra polisiära uppgifter.

Två kristdemokratiska politiker, Torsten Elofsson och Ardavan Khoshnood, föreslår i Sydsvenskan (3/8) att Malmö ska bli först i landet med kommunal polis.

”Fördelen med en kommunal polis är att kommunledningen får ett tydligare ansvar för det brottsförebyggande arbetet samtidigt som resurser frigörs inom den ordinarie polisverksamheten.”

De tänker sig att Malmös kommunala poliser ska ha en utbildningstid på sex till tolv månader, och att de i huvudsak bör ägna sig åt brottsförebyggande arbete.

Lagen måste ändras innan förslaget skulle kunna bli verklighet, men idén är ändå värd att ta vara på för Norrbottens del. Med en kommunal polis skulle det vara möjligt att ställa helt andra krav på att polisen tar medborgarnas otrygghet på allvar.