Förvaltningsrätten i Malmö stoppade i går moderatledda Vellinge kommuns uppmärksammade beslut att införa tiggeriförbud på sex avgränsade platser i kommunen.

Förvaltningsrätten gick därmed på samma linje som länsstyrelsen i Skåne, som i höstas upphävde tiggeriförbudet med hänvisning till att kommunen inte kunnat visa att tiggeriet stör den allmänna ordningen.

Det betyder inte att frågan är avgjord. Vellinge kommun väntas överklaga beslutet till kammarrätten. Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande, förklarar varför:

”Jag är inte förvånad, men samtidigt är det fortfarande ett märkligt beslut. Det är så många otydligheter. Man ställer andra krav än man gör på andra områden”

Några liknande krav ställs inte på kommunen när det gäller andra lokala ordningsföreskrifter. Varför är det just när det gäller tiggeri som Vellinge kommun måste bevisa att ett lokalt förbud är befogat, och har stöd i allmänhetens rättsmedvetande, när dessa krav aldrig ställs gällande alkoholförbud och förbud mot camping och fyrverkerier inom vissa områden. Ett förtydligande från kammarrätten vore välkommet.

Helst borde förstås frågan om tiggeriförbud avgöras nationellt och övergripande och inte på kommunal nivå. Men eftersom kommunerna tvingas hantera många av problemen som följer i tiggeriets spår – som förslumning av det offentliga rummet, socialtjänstfrågor, sanitära problem med mera – så skulle ju Vellinge kommun kunna få pröva om kommunerna kan stävja tiggeriet lokalt.

.

Moderaterna före­slog ett nationellt förbud mot ­tiggeri i höstas. Delar av Socialdemokraterna har ställt sig positiv till någon liknande åtgärd, som till ­exempel licenskrav. Ändå tycks den rödgröna regeringen helt oförmögen att formulera några förslag om hur man ska komma till rätta med problemet med utländska medborgare som tvingas stå på knä och tigga på svenska gator och torg.

Efter ett flertal uppmärksammade avslöjanden om tiggare som köps och säljs, misshandlas och ­utnyttjas i Sverige av utländska kriminella nätverk har trycket ökat på regeringen.

Kanske kan förvaltningsrättens stoppande av Vellinges lokala tiggeriförbud trots allt övertyga Socialdemokraterna om att det är dags att fatta beslut om ett nationellt tiggeriförbud, vilket redan existerar i en majoritet av EU:s medlemsländer.