– Gemensamt för oss som medverkar i utställningen är att vi tecknar dagligen, säger Frida Hammar, illustratör och animatör.

Det är Frida Hammar och serie- och bildkonstnären Anneli Furmark, från Luleå, som skapat utställningen i samarbete med Bildmuseet i Umeå där den visades på Väven i fjol.

– Då slog vi besöksrekord, berättar Frida Hammar.

Artikelbild

| Uställningen innehåller förutom denna vägg med olika skisser även montrar där de medverkande konstnärerna visar upp sina privata skissblock, liksom ett bildspel med 199 olika teckningarna.

Bakgrunden är som följer. När Frida Hammar och Anneli Furmark träffas tjuvkikar de alltid i varandras skissblock. Ett sorts snabb översyn av vad som pågår i deras liv och så föddes tanken om att skapa en utställning där även konstpubliken ges möjlighet att titta in i det privata och personliga tecknandet.

De tecknare som ställer ut är förutom Frida Hammar och Anneli Furmark, Anna-Clara Tidholm, Nina Hemmingson och Ville Ranta. Alla med olika ingångar i sitt dagliga skissande

– Anna-Clara Tidholm tecknar exempelvis aldrig utan ett syfte. Hon arbetar snarare metodiskt för att lära känna sina karaktärer till sina barnböcker i kommunikation med sitt förlag. Många varianter för att bygga upp hennes bildberättande, där texten senare ska kommunicera med bilden.

Ett arbetssätt som skiljer sig markant från exempelvis Frida Hammars, där det dagliga tecknandet främst handlar om intuition och ett förutsättningslöst utforskande av det hantverk som föder henne.

– Jag är den mest kommersiella av utställarna och jobbar ofta med korta deadlines mot uppdragsgivare. Exempelvis animerar jag ett dataspel just nu. Då finns inte tid till misstag, till skillnad från mitt dagliga tecknande, förklarar hon.

Nina Hemmingson å sin sida skissar aldrig. Hennes dagliga skapande blir till original teckningar medan den finska serietecknaren och satirikern Ville Ranta närmast kan liknas vid hennes motsats.

– Han tecknar hela tiden, sina barn, sina kompisar på puben medan han betraktar livet i realtid.

Även Anneli Furmark tillhör den grupp serie- och bildkonstnärer som observerar och betraktar via sitt skissblock.

– Hon gör också extremt grundlig research inför sina serieböcker, där tecknandet är betydelsebärande.

”Den hemliga konsten” visas på Konsthallen i Luleå fram till och med den 20 maj där allmänheten också inbjuds till att själva sätta sig ned och teckna förutsättningslöst.