Den 21 december till 21 januari finns detaljplanen "volymhandel och centrum, del av fastigheten Tuolluvaara 1:1 m.fl." ute på samråd. I den titeln ryms alltså stora delar av Kirunas nya centrumområde och det stora köpområdet där bland andra Coop kommer att bygga ett varuhus. På kartan finns nio CBK-kvarter (centrum, bostad och kontor) samt två stora kvarter för volymhandel.

– Det viktiga att fastställa har varit gatustrukturerna, höjdsättningen och kvarteren, säger Kristoffer Johansson, planchef på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Ytan är beräknad till tolv hektar och där ska finnas möjlighet att bygga kontor, bostäder, butiker med mera.

Artikelbild

| Öppen lösning. Detaljplanen ger byggherrar många möjligheter att nyttja de olika kvarteren.

– I kvarteren finns också möjlighet att lägga kulturbyggnader från gamla centrum, säger Kristoffer Johansson.

Just nu utreds vilka byggnader utöver de som redan flyttats som är viktiga att ta med till nya centrum.

– I det här området finns det tankar på och möjligheter för att placera sådana byggnader. Så länge det är en byggnad som kan användas för centrumverksamhet, som bostad eller som kontor.

Kristoffer Johansson säger också att det finns en möjlighet att byggnader såsom Landströms kanske får en annan användning än vad de har idag.

Artikelbild

| Utställd. I ett hörn i stadshuset i Kiruna finns detaljplanen uppspikad och där kan också synpunkter lämnas.

Därför har man från Stadsbyggnadsförvaltningens sida fått lämna en hel del öppningar i detaljplanen.

– I och med att sträckningen av nya E10 inte heller är helt fastställd har vi i detaljplanen tagit hänsyn till det och man ska kunna bygga på volymhandelsområdet samtidigt som man anlägger nya E10. Plangränsen är också preliminär

Inte heller platsen för en ny järnvägsstation är fastställd, där väntas Trafikverket vara färdiga med en del i en utredning i mars och därför har handläggarna på kommunen även utformat detaljplanen för nya centrum på ett sätt som inte ska hindra en eventuell järnvägsstation där heller.

Även om mycket frihet kommer att ges till byggherrarna så finns vissa saker tydligt fastställda.

– Till exempel ska byggnadskroppen placeras angränsande till allmänplats så att man uppnår en stadsmässighet.

I fyra veckor kommer deltaljplanen att ligga ute för samråd och kirunabor, myndigheter och andra aktörer kan lämna sypunkter. Men ännu har inga landat hos Kristoffer Johansson.

– De brukar komma närmare den 21 januari. Vi ser fram emot att höra alla synpunkter. Det är viktigt att folk tar chansen att tycka något.