Det är föreningen Djurens röst i Sverige (DRIS) som överklagat licensjakten på lodjur över hela Sverige.

DRIS skriver: "Lodjuret är både fridlyst och rödlistat, hur det kan bestämmas att 70 djur ska skjutas är för oss en gåta. Att ett fåtal måste skjutas vid renområden är inte mycket man kan göra någonting åt, men alla dom andra borde få behålla sina liv. Vi kräver att ni ändrar detta beslut som även går emot EU:s art och habitatdirektiv".

Länsstyrelsen i Norrbotten beslutade att fyra lodjur fick fällas under licensjakten 2018, och av dem fick högst två vara honor vilket i princip innebär att jakten kan avbrytas efter att två djur är fällda. Lodjuren får dessutom bara fällas i ett särskilt område i Kalix och Överkalix kommuner.