Det var ett rutinuppdrag. Den polska helikopterbesättningen skulle inspektera kraftledningar från luften på uppdrag av Vattenfall den 26 september i höstas. Men besättningen hann inte mer än att lyfta från Höghedens flygfält utanför Älvsbyn innan olyckan var framme.

Läs mer: Vittnet: "Fruktansvärd krasch"

Läs mer: Räddningsledaren om insatsen

Artikelbild

| Stefan Carneros vid haveriplatsen i Älvsbyn.

Helikoptern hade inte varit i luften i en minut då piloterna plötsligt tvingades nödlanda på 80 meters höjd. Kollisionen i marken var så våldsam att en av piloterna avled, den andre fick livshotande skador och har fått kämpa för att lära sig gå igen.

Sedan dess har Statens haverikommission (SHK) utrett vad som gick fel. Före årsskiftet visste utredarna vad som orsakat olyckan, men inte varför.

– Nu har vi samlat ihop alla fakta. Vi har gått jättedjupt och tagit reda på vad som har hänt och vad som har orsakat det här, säger Stefan Carneros utredningsledare vid SHK.

Vet ni varför olyckan inträffade?

– Ja. Nu har vi tagit reda på exakt vad som hände och varför det hände.

Ett utkast på rapporten ska översättas och skickas ut på en remissrunda till berörda myndigheter och helikoptertillverkare. Den färdiga rapporten väntas bli offentlig före hösten.

– I mitten på augusti räknar vi med att den ska publiceras, säger Stefan Carneros.

Helikoptern i fråga var 37 år gammal av modellen Hughes 369D och saknade en svart låda.

Piloterna var anställda av ett svenskt företag som i sin tur hade fått beställningen av Vattenfall. Det finns för tillfället inga misstankar om arbetsmiljöbrott kopplat till olyckan. Men när polisen tar del av SHK:s slutrapport kan förundersökningen återupptas – beroende på SHK:s slutsatser.