Vilken nyhetsförmedlare väljer du att lita på? En relevant fråga i en tid då falska nyheter sprids och delas som en löpeld i sociala medier, ”alternativa sanningar” lanseras av Trump-administrationen och även traditionella mediers nyhetsrapportering ifrågasätts.

Sociala medier har i sina bästa stunder en stor potential att vara en demokratisk arena där människors åsikter stöts och blöts och åsiktsutbytet leder till samhällsutveckling. Ingen annanstans är tillgången till att nå ut med sina budskap och åsikter så stor och ständigt tillgänglig.

I sina sämsta stunder är dock sociala medier en tummelplats för brottslingar, rasister och historieförvanskare. Våldtäkter och andra grova brott livesänds utan kontroll och lögner och falska påståenden sprids vidare som sanningar. Ingen reglerar innehållet, och ingen garanterar att det är korrekt eller lagligt.

Skillnaden mellan de traditionella medierna och de sociala medierna är många. Den viktigaste skillnaden är att vi som dagstidning jobbar efter ett regelverk med ansvarig utgivare, källkritisk kunskap och en ständig ambition att vara så opartiska och objektiva som möjligt. Vi skiljer tydligt på åsikter och fakta, och vi står som avsändare för allt vi påstår. Genom Pressombudsmannen och Pressens opinionsnämnd underkastar vi oss också möjligheten för alla som anser sig utsatta för publicitetsskada att få publiceringarna prövade. Vi påstår inte bara att vi följer en pressetisk linje, vi bevisar det genom vårt pressetiska system också.

Till skillnad mot alla oansvariga utgivare på nätet kan du alltid lita på att Norrbottens-Kuriren har en ansvarig utgivare som tar just precis det som namnet beskriver – ansvar! Vi står för en journalistisk ambition att granska och redovisa relevant och opartiskt innehåll. Vår enda agenda är att bidra till samhällsförbättring och demokratisäkring.

Vår branschorganisation Tidningsutgivarna, TU, startade i veckan en treårig kampanj som vi på Kuriren med stor självklarhet ställer oss bakom. Jag delar TU:s åsikt att det är av synnerlig vikt att tydligt beskriva skillnaderna mellan olika medier, och också pedagogiskt förklara hur vi jobbar, och varför en fri press är en förutsättning i ett demokratiskt samhälle.

Apropå ansvarig utgivare lämnar jag vid månadsskiftet över utgivarskapet för papperstidningen Kuriren till nyhetsredaktören Kicki Linna. Efter drygt nio år som utgivare kommer jag nu att koncentrera mig mer på jobbet som VD för ägarbolaget Norrbottens Media. Jag blir dock kvar som ansvarig utgivare för våra digitala produkter.

Kicki Linna är den första kvinnliga ansvariga utgivaren i Kurirens 155-åriga historia. Kicki är en nestor på Kurirens redaktion, och har både kompetens och erfarenhet att sköta utgivarskapet med den äran. Det känns både tryggt och roligt att lämna över stafettpinnen till henne.