När det gäller minusberget finns en skiljelinje, om det är fara på färde, sett till vissa oppositionspartiers yrkande om återhållsamhet mot majoritetens rejäla satsning. Claes Nordmark (S) tyckte det var tråkigt med moderaternas pessimistiska syn och sänkta ambitioner rörande Boden.

– I vår expansiva budget finns nyinvesteringar som behövs för att öka befolkningen. Vi jobbar för en budget i balans och försöker inte köra kommunen i diket, sade Nordmark.

Moderaterna hade gärna sett att Nordmark istället anamma deras förslag om en parlamentarisk grupp som skulle genomlysa kommunens ekonomi.

Artikelbild

| Kommunalrådet Cles

– Kommunalrådet ser oss som negativa för att vi insett allvaret fast vi håller med en del av utvecklingen. Vi har en ekonomi som måste klara av allt som vi så gärna vill göra. Verksamhetskostnaderna blir 183 miljoner under tre år. Det är mycket pengar. Intäkterna motsvarar inte ökningen så det blir 91,2 miljoner i underskott, sade Olle Lindström (M).

Enligt Nordmark har kommunledningen korrigerat sin alldeles för höga investeringsbudget i april och jobbat kontinuerligt för att få grepp om ekonomin.

– Vi påtalade det här redan förra budgeten när vi tog årsredovisningen. Vad ska man göra åt det här? Många politiker lägger ut det på skattehöjningen. Jag tror inte det är den väg vi ska gå. Jag kan inte tänka mig att vi skulle gå med på en skattehöjning innan vi prövat allt, sade moderaten.

Skattehöjning är något som Bodenalternativet vill ha för att finansiera de tunga utgifterna, annars är man rätt överens med majoriteten var satsningarna ska göras.

Artikelbild

– Ja, för hur finansierar vi annars den expansiva budgeten. Om vi höjer skatten betalar bodensarna 23,1 procent av sin lön till allt det här fantastiska som kommunens medarbetare erbjuder i form av service och annat. Hoppas vi kan få en debatt hur vi ska kunna betala allt detta, sade Inge Andersson (BA).

Bernt Drugge (SD) ser inte heller en alltför ljus framtid. Han tycker dock det är dags att satsa för att kommunen ska kunna blomstra igen.

Artikelbild

– Våra yrkanden har vi finansierat fullt ut. Vi yrkar också på en liten höjning av kommunskatten. Det som vi tycker är osäkert är den kommunala skatteutjämningen. Den kan innebära att

Boden kan tappa 23 miljoner under en treårsperiod baserat på 2018 års siffror. Det vet vi inte idag och inget vi tagit ställning till heller, sade Drugge.

Nordmark välkomnade också Bodenalternativets förslag men inte deras skattehöjning eller Sverigedemokraternas.

– Vi har en nykter syn att först jobba med effektiviseringar. Sedan kanske staten tillskjuter medel i budgeten i höst. Många kommuner har liknande strukturella utmaningar med äldre som Boden. Ofta har staten skjutit till medel vid dessa tillfällen. Att då höja skatten innan vi ens ser hur staten ser på utmaningarna och gå till bodensarna och säga att ni får betala. Det är för tidigt, sade Claes Nordmark (S).

Han tyckte också det var underligt att Liberalerna om och om igen vill diskutera antalet kommunala bolag, när dessa enligt Nordmark gör så " mycket bra för Boden och dess utveckling."

– Utan bolagen hade vi inte haft en lika positiv utveckling i Bodens kommun.