Som alla vet är Sverige ett demokratiskt land där folket har bestämt vilka som styr riket. Var fjärde år är det val och då har medborgarna rättigheten att bestämma vilka de vill se i riksdagen, regeringen, landstinget och kommunen. Men vad händer halvåret efter valnatten? När möts de folkvalda politikerna och vad händer om statsministern bestämmer sig för att avgå?

Dagen efter valet

Direkt på morgonen sätter länsstyrelsen i gång med att kontrollräkna valnattens resultat. Då tar också Valmyndigheten emot de sista av brevrösterna.Totalt är de 40 rösträknare i Länsstyrelsen i Norrbotten som ska ta hand om länets samtliga röster för alla tre val. Det innebär att om alla cirka 200 000 som får rösta skulle rösta blir det runt 600 000 valsedlar att gå igenom. Först kontrolleras rösterna till riksdagsvalet, vilket måste vara klart inom fyra dagar och brukar innebära tolv timmars arbetsdag för rösträknarna. Därefter räknas rösterna till kommunvalet och till sist landstingsvalet. Rösträkningen är dessutom öppen för alla att se och kommer i år hålla till på Nygatan 10B i Luleå.

Två veckor efter valet

En sittande statsminister kan välja att sitta kvar eller avgå beroende på vad valresultatet visar. Om stastministern väljer att sitta kvar efter ett val ska en omröstning hållas i riksdagen inom två veckor efter att den nyvalda riksdagen har samlats. För att få sitta kvar måste statsministern få tillräckligt stöd från riksdagen, det vill säga minst 175 ja från ledamöterna. Om riksdagen inte har förtroendet kvar för statsministern måste både statsministern och regeringen avgå.

Den som vill överklaga valet ska senast tio dagar efter att valet avslutades lämna in en skrivelse till Valprövningsnämnden.

21 september

Inom två veckor efter valdagen ska länsstyrelsens kontrollräkning vara klar. Då arkiveras också valsedlarna fram till nästa mandatperiod. Länsstyrelsen i Norrbotten uppskattar att fylla ett 30-tal flyttkartonger med valpapper.

När alla röster är räknade och det står klart vilka som fått flest kryss i kommunerna och landstingen har länsstyrelsen en sista uppgift och det är att fördela mandaten för kommun- och landstingsfullmäktige. Vilka som sedan väljs in i styrelser, beredningar och nämnder beslutas i sin tur av kommunerna och landstingen.

15 oktober

De ledamöter som kryssats in väljs för fyra år räknat från och med 15 oktober samma år. Region Norrbotten har plats för 71 ledamöter och i länets kommuner finns mellan 21-61 platser i fullmäktige.

22 oktober

De förtroendevalda i kommunfullmäktige i Luleå har sitt första möte där de bestämmer presidium, det vill säga vilka som blir ordförande, förste vice och andra vice ordförande.

19 november

Fullmäktige beslutar om vilka 15 ledamöter som kommer bemanna kommunstyrelsen och vilka som blir ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktige bestämmer också vilka som ska sitta i nämnderna.

Beroende på hur många mandat partierna har i fullmäktige kommer det sen att spegla av sig i bemanningen av nämnderna.

21-22 november

Nu är det dags för regionfullmäktiges första möte. De ska välja vilka som ska ingå i regionstyrelsen, nämnden och beredningar. I regionstyrelsen ska 15 ledamöter utses.

Årsskiftet 2018/2019

I regel tillträder den nya regionstyrelsen vid årsskiftet och då avgår den gamla. Regionstyrelsens uppgift blir sedan att välja posterna till mindre organ och bolagsstyrelser inom regionen.