Efter vargen väntas en ny juridisk strid - den här gången kring lodjursjakten. Svenska Rovdjursföreningen har vänt sig till förvaltningsrätten i Luleå med en överklagan av de beslut som sju länsstyrelser i Mellansverige fattat om att tillåta licensjakt på lodjur från 1 mars.

Det är första gången på flera år som licensjakt på lo tillåts, skriver Nya Wermlands-Tidningen. Stammen anses ha återhämtat sig tillräckligt för att sammanlagt 31 djur ska kunna fällas i Gävleborg, Dalarna, Värmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Västra Götaland.

Rovdjursföreningen pekar i sitt överklagande på att lodjursstammen enbart är hälften så stor som för sju år sedan och att licensjakten riskerar att bryta återhämtningen.

Licensjakt på varg fick i slutet av 2016 klartecken sedan ärendet utretts av förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen.