Helena Lindahl, riksdagsledamot från Västerbotten och näringspolitisk talesperson, Peter Helander, riksdagsledamot Dalarna och regionalpolitisk talesperson samt Inga-Lis Samuelsson, Kalix, Linda Ylivainio, Övertorneå och Nils-Olov Lindfors, Luleå, är med på partiets aktiviteter i Kalix.

De berättar att bakgrunden till besöket är inställningen att skogsbruket är ryggraden i ekonomin och viktigt för bland annat klimatnytta, sysselsättning och en levande landsbygd.

Syftet med turnén är att presentera partiets förslag avseende skogspolitiken.

Artikelbild

| Nils-Olov Lindfors, Inga-Lis Samuelsson, Peter Helander, Helena Lindahl och, längst fram, Linda Ylivainio.

Peter Helander säger att många skogsägare upplever att äganderätten urholkats och att skogslagstiftningen från 1993 tolkas annorlunda från 2013:

– Privata skogsägares glädje över att sköta sin skogsfastighet har bytts ut mot oro över att inte få bruka skogen på det sätt de vill.

Syftet med att skydda skog är ju att värna skyddsvärda miljöer; skydda arter och biologisk mångfald?

– Det finns också uttalat en önskan om att utveckla de gröna näringarna och bli fossilfria. Det kräver att vi gör någonting, säger Nils-Olov Lindfors.

Centerpartisterna säger att samtidigt som allt mer skog klassas som skyddsvärd och skogsägare drabbas av att förlora brukanderätten och en del utan att få ersättning för den, så saknas det öppenhet om hur mycket som ska skyddas i framtiden och vad som hittills uppnåtts i frågan.

Helena Lindahl säger att det behövs en bred politisk uppgörelse, spelregler som gäller för många år framöver:

– Det handlar inte bara om pengar, att vara skogsägare är för många ett sätt att leva och har så varit i generationer, det är därför många berörs så djupt.