Via en platta i marken som man parkerar på laddas elbilens batteri - utan sladd. Sverige blir först i Europa med att testa tekniken i lite större skala i år genom ett projekt med 20 elbilar. Testbilarna kommer framför allt att användas i kommunal verksamhet.

Tekniken bygger på induktiv laddning, samma typ som används till en del avancerade mobiltelefoner. Laddplattan genererar ett magnetfält som trådlöst överför energi till bilen.

Flera biltillverkare och teknikföretag forskar kring trådlös laddning, men det finns ingen gemensam standard. Och precis som med laddstolpar kräver tekniken investeringar i infrastrukturen.

Flera företag står bakom pilotprojektet som stöds ekonomiskt av Energimyndigheten. Vattenfall hoppas att testerna ska göra det lättare att ta fram en europeisk standard.