De elever som är berörda är förskoleklassen och årskurs fyra på Norrmalmskolan och hela högstadiet på Christinaskolan. De äter sedan skolstarten inne i Norrmalmias foajé på papptallrikar, pappmuggar samt vanliga bestick.

Orsaken handlar om Strömbackaskolans produktionskök som renoveras för att kunna leverera mer mat till äldreomsorgen. Detta med anledning av bygget av nya boendet Ängsgården samt att det planeras för ytterligare boenden i kommunen.

Under byggnadstiden har köket stängts ner:

Artikelbild

| Helena Lundberg, avdelningschef Måltidsservice anser att engångsartiklar av papp i alla fall är ett bättre alternativ än dem i plast.

– Vi såg över alla kök och fundera på vart vi kunde flytta produktionen av maten till äldreomsorgen, då blev det till Christinaskolans kök, säger Helena Lundberg, avdelningschef Måltidsservice vid Piteå kommun.

Hon uppger att då man lagar varm mat till äldreomsorgen gör det att man behöver ha flera vagnar som varmhåller maten:

– För att få plats med dem var vi tvungna att stänga den lilla matsalen där vi nu förvarar vagnarna. Det gjorde att vi var tvungna att flytta eleverna som äter där någon annanstans och då blev det till foajén på Norrmalmia.

Hon menar att kunna genomföra detta behöver man använda sig av engångsartiklar som pappersmuggar och pappersglas.

– Vi har ingen diskmaskin som kan diska vanliga glas och tallrikar i anslutning till foajén på Norrmalmia, men det finns tillgång till en mindre diskmaskin som kan ta besticken, så därför är det vanliga bestick som eleverna äter med, säger Helena Lundberg.

Den tillfälliga lösningen kommer att pågå fram till årsskifte då köket på Strömbackaskolan kök beräknas vara färdigt. Skolan själva fick bestämma vilka elever som skulle äta i foajén, med tanke på schemaläggningen.

Hur ser du på detta med tanke på hållbarhet och miljöaspekten? Fanns inga andra alternativ?

– Nej, vi producerar väldigt många måltider varm mat. När vi hade sett över köken så fanns bara den här möjligheten under den här begränsade perioden, för att sedan kunna flytta tillbaka igen, säger Helena Lundberg.

Hon menar att papper ändå är ett bättre alternativ än plast:

– Vi har ett nytt avtal på papper och plast och nu har vi tillgång till pappersmuggar och papperstallrikar, säger Helena Lundberg.

En ny lag som som förbjuder plastprodukter för engångsbruk träder i kraft år 2021.