Dagens inflyttningspolitik medför alldeles för stor invandring i Sápmi. Vi Samedemokrater vill införa en inflyttningsbroms.

Under många år har det flyttat in tusentals människor till det samiska landområdet Sápmi. De flesta som har flyttat hit är inte samer utan svenskar. Problemet är att vi inte längre kan klara av den höga kostnaden på vår välfärd och vår miljö som inflyttningen innebär. Vi samer är de riktiga ursprungssvenskarna. Vi har levt och verkat i Sápmi under långt mycket längre tid än svenskarna.

I dag finns det segregerade svenska enklaver i Sápmi som varken pratar vårt språk eller vill vara en del av den samiska kulturen. Den oansvariga inflyttningspolitiken skapar splittring i vårt samhälle. De inflyttade svenskarna tar våra jobb och exploaterar vår natur. Svenska Vattenfall förstör det samiska landskapet då vattenkraftverk saboterar våra vattendrag och försvårar livet för fisken. Vindkraftparkerna tar stora markarealer i anspråk och fragmenterar landskapet. Dessutom skapar de buller och skrämmer djuren. Den el energi som produceras i Sápmi konsumeras inte här, utan den skickas ner till södra Sverige. Svenskarna suger ut vårt land.

Svenskar är överrepresenterade i fängelser i alla brottskategorier. Den statistiken kan vi inte blunda inför. Det finns många svenskar som inte respekterar vår kultur och våra traditioner. Det behövs en kursomläggning i den nuvarande inflyttningspolitiken. Vi menar att inflyttningen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår samiska identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet. Vi samer är idag en minoritet i vårt eget land.

Gruvorna i Sápmi fylls till stor del med svenskar som jobbar. De får jobben före oss samer vilket har bidragit till en hög arbetslöshet bland de våra. Eftersom att det inte finns arbetstillfällen till alla är det orimligt att inflyttade svenskar får jobben före oss samer. Det är positivt att det kan komma hit människor och arbeta, men vi har under alldeles för lång tid förringat behoven för vårt eget folk.

Kristendomen, som det flesta inflyttade bekänner sig till, har en mycket blodig historia med korståg och häxprocesser. Vi samer är ett fredligt folk. Den kristna värdegrund som de inflyttade har med sig bygger genom historien på barbariskt våld och kvinnoförtryck. Dessa värderingar går tvärtemot vår kultur.

Vi Samedemokrater menar att dagens inflyttningspolitik i Sápmi skapar splittring i samhället och skaver på vårt välstånd. Vi samer behöver bli herrar i vårt eget hus. Vi kräver därför att de invandrarsvenskar som tagit vårt land måste återlämna det till de rättmätiga samiska ägarna, samt att de återvänder söderut.

Gustav Tuolja,

Samedemokraterna