Länsstyrelsens besked att åter tillåta licensjakt på björn är en seger för förnuftet.

Att förvalta björnstammen via skyddsjakt, som i de flesta fall utförs av samebyarna, är inte rimligt.

När skyddsjakten dessutom innebär att de fällda björnarna skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala för destruktion i stället för att omsorgsfullt tillvaratas som kött och skinn är det inte märkligt att jägarna känner sig provocerade.

Länge såg läget oroväckande ut inför årets licensjakt.

Nu fullföljer länsstyrelsen klokt nog i stället den långa traditionen av kompromisser kring frågor om markanvändning och resursutnyttjande i Norrbotten.

Länsstyrelsen valde ansvarskänsla framför ökad konflikt mellan renägande samer och andra intressen. För detta förtjänar man en eloge.