Schemaförändringen för några år sedan, som nu kritiseras i rapporten från Arbetsmiljöverket, gjordes för att öka bemanningen under veckorna. Helgtjänstgöringen ökades inte på grund av att personalen inte skulle behöva jobba fler helger.

Inom psykiatrin är det dessutom vanligt med långa arbetspass.

– Vi ändrade till 8,5 timmar. Något som gjort att fler upplever att det blivit ett tajtare schema, säger Nordkvist och pekar på fördelarna med att bemanningen blivit högre vissa tider.

Ensamarbete är ingenting som planeras in. Trots det inträffar det att anställda måste rycka ut ensamma exempelvis när någon larmar.

– Vid en akut situation måste man agera, säger verksamhetschefen.

Bristerna vid intagningsavdelningen är något man påtalat länge från verksamheten sida, och här är verksamhetschefen överens med arbetsmiljöverket om att något måste göras.

– Vi äger inte frågan, säger hon och tillägger att den hör hemma hos politikerna eftersom det skulle handla om mycket pengar för att lösa det.

Lokalen, där det finns möjlighet att behandla åtta patienter, är liten och är det fullbelagt behövs mycket personal. Behovet finns av något slags samtalsrum för personalen.

Den 6 februari är första träffen med bland annat de fackliga företrädarna.

– Vi ska tillsammans gå igenom resultatet från inspektionen. Vad har de sett? Hur ska vi bemöta det?, säger Pernilla Nordkvist som inte utesluter att det finns en och annan punkt där man delar kritiken.