De första nya jobben, ett 20-tal, ska vara tillsatta i september.

– Utav de 53 jobben är det fördelat på 8 systemutvecklare och 8 systemtekniker, 22 tjänster som informationsutvecklare samt 15 tjänster inom kundcenter, säger Marie Stålnacke.

Lantmäteriet har idag 47 personer anställda – 53 ytterligare jobb innebär alltså en fördubbling till totalt 100 personer.

– Vi blir ett mini-Lantmäteri och vi blir det andra största kontoret i landet.

Växtvärken tar form i att myndigheten måste titta på nya lokaler.

– Vi kommer att titta på Radiottjänsts lokaler som en temporär lösning på de nya tjänsterna och sedan se över hur vi ska samlokalisera så att alla kan sitta tillsammans, säger Marie Stålnacke.

Lantmäteriet äskade från början 55 miljoner kronor för att ta fram 53 nya jobb till Kiruna, regeringen beviljade ett anslag på 45 miljoner kronor som då skulle räckt till 50 jobb. Nu har Lantmäteriet dock gjort klart att myndigheten fått pengarna att räcka till 53 nya tjänster. De första jobbannonserna kommer att sättas ut i slutet av april och den 22 maj kommer myndigheten att ha öppet hus där de nya delarna av verksamheten presenteras.

– Då kommer vi att flyga upp folk från Norrtälje och Gävle som berättar mer om vad tjänsterna innebär för de som är intresserade.

Vid årsskiftet ska alla 53 nyanställningar vara på plats.

De 53 tjänsterna är en del av de ersättningsjobb som regeringen utlovat Kiruna när Radiotjänst lägger ner och även om jobben går ut på den öppna arbetsmarknaden så är kompetensbehovet snarlikt den kompetens som finns på radiotjänst.

– Viss upplärning är alltid nödvändig när en kommer till en ny arbetsplats. Till exempel så behöver kundcentermedarbetarna lära sig Lantmäteriet för att kunna svara på frågor.

Idag har Lantmäteriet sitt kundcenter lokaliserat till Gävle och en avdelning i Kiruna skulle innebära en mindre sårbarhet – om exempelvis växeln i Gävle skulle krångla. Vad gäller systemutvecklare och systemtekniker är det en kompetens som är eftertraktad på arbetsmarknaden i stort.

– Just detta är en specifik kompetens där det inte krävs någon upplärningstid annat än att lära sig vårt system. Vi vet att det finns ett antal personer på Radiotjänst idag med den kompetens, men just här förväntar jag mig ansökande från hela landet, säger Stålnacke.

De 22 tjänsterna som informationsutvecklare är kompetens som idag inte finns på arbetsmarknaden.

– De arbetar bland annat med att rätta fel i fastighetsregistret och det kräver en viss upplärningstid internt.