Ledare Det är inte länge sedan statsminister Stefan Löfven (S) sade: ”Man får söka asyl i Sverige, men är det så att man får ett nej så är det nej. Om vi inte har den ordningen, ja då har vi ingen ordnad migrationspolitik längre” (Aftonbladet den 10/11).

Det är den ordningen man frångår när regeringen, trots kraftiga invändningar från Lagrådets jurister, inom kort planerar att lägga fram ett förslag till riksdagen om så kallad "amnesti" för cirka 9 000 myndiga afghaner utan asylskäl.

Det ska räcka att den asylsökande bedriver gymnasiestudier på deltid för få uppehållstillstånd. Kraven på att den asylsökande på något sätt ska styrka sin identitet sänks ytterligare. Dessutom förtydligas att "amnestin" även omfattar dem som troligen ljugit om sin ålderoch fått den uppskriven vid en medicinsk ålderbedömning.

Det är en bra bit ifrån Löfvens retorik om att ett nej ska vara ett nej.