En förstudie har inletts och teaterchef Åsa Simma är förhoppningsfull.

– Vid det senaste mötet med kulturdepartementet i december upplevde jag att isen släppt. Nu förstod de vikten av en samisk nationalscen, säger Åsa Simma, teaterchef Giron sámi teáhter.

Tankarna på att skapa en samisk nationalscen har funnits länge.

Artikelbild

| Fokus på sex orter. Teaterchef Åsa Simma menar att de inte är ute efter en byggnad. Istället ska den samiska nationalscenen dela sin tid mellan främst sex orter; Kiruna, Jokkmokk, Umeå, Tärnaby, Östersund och Stockholm.

– Ja, redan på 80-talet drömde vi om det. Men det är mycket en teater måste bevisa innan en sådan diskussion kan inledas. Nu tog Sametinget kontakt med mig när jag utsågs till teaterchef och vi har jobbat med frågan sedan augusti 2015, förklarar hon.

Under hösten har arbetet intensifierats med anledning av att Kulturrådet beviljat medel till en treårig förstudie – ett steg närmare ett erkännande, menar Åsa Simma.

– Vi är inte ute efter en byggnad. Vi ser att den samiska nationalscenen bör fokusera på sex orter; Kiruna – vårt moderskepp, Jokkmokk, Umeå, Tärnaby, Östersund och Stockholm. Det är på dessa orter vi har en stor publik och kan spela för utsålda salonger många dagar i rad. Dessutom kommer teatern att ha både ett pedagogiskt och folkbildande uppdrag. Redan idag står det i regleringsbrevet att Giron sámi teáhter har ett nationellt uppdrag att driva en samisk teater för samer och ickesamer i Sverige. Vårt uppdrag är inte regionalt. Därför borde vi bli en nationalscen för den samiska kulturen och språket i Sverige, säger hon.

I dag har Giron sámi teáhter tre anställda, förutom Åsa Simma, en producent och en skådespelare med en budget på 5,5 miljoner där merparten kommer från kulturdepartementet via Sametinget.

– Tittar vi på den norska samiska nationalscenen Beaivváš Sámi Našunálateáhter i Kautokeino har de samma uppdrag som oss men fem gånger större budget. Dit önskar vi nå om vi får status som nationalscen. Det skulle ge oss en trygghet och stabilitet. Min önskan är att kunna anställa fler skådespelare, en dramaturg och en språkkonsulent. Nu går de flesta på kortare kontrakt. De skådespelare som jobbat länge med oss blir bärare av teaterns filosofi. Det är också viktigt. Nu kan de samiska skådespelarna vara upptagna med annat när jag behöver dem.

Visionen är att på sikt bygga upp alla möjliga olika teaterkompetenser bland samerna.

– Det saknas exempelvis samiska regissörer och det är svårt att regisserar på det samiska språket om du inte förstår orden. Därför skulle jag vilja att intresserade samer fick gå som regiassistenter för att säkra framtiden.

– Dessutom är Giron sámi teáhter bärare av unik kompetens. Vilka skådespelare på exempelvis Dramaten kan spela på tre olika språk. Vår samiska kompetens efterfrågas i alla möjliga olika sammanhang, inte minst eftersom vi kan den historien. Ärligt ser jag inget annat alternativ än att Giron sámi teáhter blir en nationalscen. Det kommer att gynna alla i Sverige – samer som icke samer, säger Åsa Simma.