På torsdagen röstade 384 av parlamentarikerna ja, 153 nej och 12 lade ned sina röster till den resolution som uppmanar EU-kommissionen att utreda och snarast presentera ett nytt EU-direktiv som slår fast en normaltid året om för unionen.

- Hälsoriskerna som människor uppger att de lider av, djur som påverkas negativt, och att tidsomställningen inte sparar så mycket energi som det var tänkt är skäl nog att agera, skriver Liberalernas EU-parlamentariker Cecilia Wikström i ett pressmeddelande.

Ett flertal medborgarinitiativ har medborgare visat sitt ogillande till den halvårsvisa tidsomställningen – sommartid till vintertid och vice versa. Något som sker sista veckan i mars respektive oktober.

Initiativet från Nederländerna har undertecknats av 40 000 medborgare. I Finland har 70 000 skrivit under initiativet som kräver slopande av sommartiden.

Det nuvarande EU-direktivet om sommartid, som trädde i kraft år 2001. Det innehåller ett gemensamt datum och klockslag för sommartidens början och upphörande i hela EU, i syfte att garantera en väl fungerande inre marknad.