Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna kallade till presskonferens på Kalix sjukhus under lördagen för att berätta att man är överens om hur man vill leda regionen framåt.

– 84 år med Socialdemokraterna i majoritet räcker. Vi tycker också att de inte har klarat av det uppdrag som de har och vi vill inte ha en mandatperiod till i opposition där vi berättar hur man hade kunnat göra i stället. Den viktigaste frågan för Region Norrbotten är hälso- och sjukvård och därför lägger vi 100 miljoner kronor mer än majoriteten på det och det har vi finansierat, säger Linda Frohm (M).

Vad vill man göra bättre, då? Problemen med enorma kostnaderna för inhyrd personal vänder man knappast över en natt.

Man trycker på att professionen ska få mer att säga till om i budgetfrågor och att politiker inte ska detaljstyra allt. Och så krävs reformer.

– För mig är det viktigaste att få primärvården på banan igen. Där har vi lagt många förslag som vi har fått nej på och det är de förslagen vi måste pröva efter valdagen, säger Jens Sundström (L).

– Nu är vi i Kalix och ett annat exempel, för att korta vårdköerna, är möjligheten till magnetröntgen på sjukhus som just här, säger Linda Frohm (M).

Man säger sig vara redo för att ta över makten. Men det krävs hjälpande händer, från såväl väljare som Sjukvårdspartiet.

– Jag tror att vi kan förhandla och göra något riktigt bra tillsammans efter valdagen, säger Nils-Olov Lindfors (C).