Först måste förhandlingsresultatet förankras i partierna.

Enligt flera medier träffas Socialdemokraternas partistyrelse under fredagseftermiddagen för att ta ställning.

Centerpartiets riksdagsgrupp och partistyrelse har haft möte under fredagen och partiets förtroenderåd, där det slutliga beslutet fattas, sammanträder på lördagen.

Liberalerna har kallat till partiråd, som träffas på söndagen. Redan på lördagen träffas partistyrelsen, för att ta fram sitt beslutsförslag till partirådet som har sista ordet.

För Miljöpartiets del fattar partistyrelsen beslutet någon gång under helgen, enligt uppgifter till Norrbottens Media.

På måndag träffar talmannen partiledarna. Därefter presenterar han sitt förslag till ny statsminister. Omröstningen, den tredje statsministeromröstningen sedan regeringen Löfven avgick, hålls onsdagen den 16 januari. En statsminister utses om färre än hälften av de 349 ledamöterna röstar nej till förslaget. Om statsministerkandidaten tolereras av riksdagen kan en ny regering presenteras senare under veckan.

Faller förslaget till statsminister i den tredje omröstningen hålls en ny omröstning den 23 januari. Om ingen statsminister utses då heller väntar extraval, eftersom ett extra val automatiskt utlyses efter fyra misslyckade omröstningar, enligt regeringsformen. Valmyndigheten är förberedd och valet, som beräknas kosta 346 miljoner kronor, kan hållas den 7 april.