Det anser Kiruna fjällsäkerhetskommitté, som tillskrivit länsstyrelsen i ärendet.

Som exempel nämner man Abisko mot Rautas genom Nissonvaggi, där terrängen innehåller branta sluttningar och raviner, samt "Höga leden" mellan Unna Allakass och Luoktekjavvrit (mot Hukejaurestugan).

Färdstråken blir tillåtna när länsstyrelsen eller Kiruna kommun beslutar om tillfälliga skoterförbudsområden. Kiruna fjällsäkerhetskommitté anser att risken är stor att färdstråken uppfattas som lämplig färdväg och lockar ovana skoterförare till riskabla färder.

Om stråken fortsättningsvis ska rekommenderas föreslår kommittén att en beskrivning av svårigheten ska anges i beslutet. Ännu hellre ser kommittén att förslag på lämpliga färdstråk ska tas fram i samråd.