– Den statligt ägda arealen har ökat i Norrland, men orsakssambanden här är inte helt utredda. Generellt är skogsägandet relativt statiskt från år till år med små förändringar, säger Linn Christiansen på Skogsstyrelsen till Nyhetsbyrån Siren.

Drygt 21 862 personer ägde skog i Norrbotten under 2007, medan det under 2017 minskat till 19 280. Tappet har varit störst i Norrbotten, Kalmar och Dalarna.