Den första juli börjar det nya rökförbudet att gälla. Det innebär att det blir förbjudet att röka på uteserveringar, utanför entréer där allmänheten har tillträde, lokaler för hälso- och sjukvård, på inhängande idrottsplatser, perronger, skolgårdar och lekplatser på förskolor/fritidshem och lokaler som är avsedde för gemensamt bruk i bostäder. Det innebär alltså att det blir förbjudet att röka en cigarett utanför butiker till exempel. Det är upp till fastighetsägaren eller den som nyttjar fastigheten att se till att förbudet efterföljs.

– Vi har tagit bort askkopparna som finns vid en del entréer. Vi kommer inte att sätta upp skyltar, det förstör de vackra fasaderna, säger Gunnar Thålin, vd Galären.

Det är upp till er att se till att det efterföljs, räcker det med att plocka ner askkoppar?

– Det är vad vi kan göra, vi kan inte hyra in personal som ska agera rökvakt, säger Gunnar Thålin.

Galären har informerat personalen om det nya rökförbudet.

– Om en anställd ser en rökare vid någon av våra entréer ska den säga till personen att fimpa. Men vi kommer inte ha någon som går omkring och söker efter rökare, säger Thålin.

Fastighetsbolaget Diös som hyr ut lokaler till gallerierna har funderat på att sätta upp skyltar.

– Vi kommer att se till att inga askkoppar finns kvar på våra fastigheter. Sen får vi se om det blir aktuellt med skyltning, säger Åsa Johansson, förvaltare vid Diös fastigheter.

Hon välkomnar det nya rökförbudet, men hon är osäker på hur förbudet kommer att fungera i praktiken.

- Vi kan inte hyra in någon rökvakt, men vi får arbeta tillsammans med att hålla rökningen borta från entréerna.

Om en fastighetsägare inte håller rökarna borta, kan de i slutändan resultera i repressalier från kommunen. Den nya lagen innebär att återförsäljare av tobak nu kommer att söka tillstånd hos kommunen. Kommunen kan i teorin ge avslag på en ansökan om man återförsäljaren inte sköter rökförbudet.

– Vi förväntar oss ingen förändring över en natt. Vi kommer ha överseende under sommaren. Men till hösten kommer vi göra en uppföljning och se hur rökförbudet efterföls, säger Joel Domeij, miljöinspektör vid Luleå kommun.

Kommunen kommer inte heller anställa någon vakt, men om förbudet inte följs kan det bli aktuellt ett föreläggande om skyltning.

jesper.nilsson@norrbottensmedia.se