Sedan 2013 har Trafikverket smalnat av utredningsalternativet kring var den nya permanenta järnvägsstationen i Kiruna och landade då 2013 i fem alternativ (se karta samt faktaruta). Kristina Zakrisson, kommunalråd i Kiruna, menar att man hela tiden varit tydlig med vilket alternativ kommunen anser är bäst.

– Vi har varit övertydliga med att vi utgår från att vi har en centrumnära järnvägsstation så som vi hade innan vi började flytta stan, säger hon.

Två av alternativen som Trafikverket utreder är placering nära nya centrum, där ett alternativ är precis i anslutning till centrumkärnan, medan det andra alternativet är att anlägga järnvägsstation vid flygplatsen.

Artikelbild

| Fem alternativ. Trafikverkets förstudie har tittat på fem alternativ till ny järnvägsstation. Ett är att den nya tillfälliga platsen blir permanet. Nästa (UA1b) är sju kilometer väst-norväst om nya centrum. Tredje alternativet (UA3) Skulle vara i anslutning till väg 870 där nya Malmbanan är dragen. Fjärde alternativet (UA6) innebär en dragning av järnväg fram till flygplatsen, cirka 3-4 kilometer söder om nya centrum. Femte alternativet (UA8) är i direkt anslutning till nya Kiruna centrum, med ett antal olika alternativ till placering, se faktaruta.

– Det är ju vårt alternativ. Personligen vore även flygplatsalternativet bra. Men inne vid stadshuset vore det ultimata alternativet.

Kommunen har tidigare gått ut med att man planerar ett resecentrum där ny järnvägstation vore en avgörande del. De tre återstående alternativen är att antingen behålla den nu tillfälliga platsen för järnvägen, eller att bygga järnvägsstationen norr om Kiruna längs Norgevägen samt att anlägga station på andra sidan Nikkalouktavägen vid den nya Malmbanan.

Vore de andra alternativen förödande?

– Som vi ser det så är de helt otänkbara. Finns exempel från resten av landet med ett fåtal städer som inte har järnvägsstationen centralt och som varit väldigt misslyckat och förödande. Vi måste få hit andra näringar än gruvan och besöksnäringen har stor potential och då är kommunikationsmöjligheter avgörande.

Artikelbild

| Permanent lösning. Trafikverket utreder platser för en ny järnvägsstation i Kiruna där ett av alternativen är att göra en permanent lösning av den nuvarande placeringen.

Läs mer:"LKAB Vill inte betala för ny järnvägsstation"