Det framgår i en skrivelse föreningen skickat till Filmpool Nords styrelse och ägare efter att Filmpool Nords vd Susann Jonsson vid ett möte på Region Nord förklarat att bolaget inte har ägarnas mandat att bygga upp filmbranschen.

”Vi anser att affärsidén med att genomföra ett par tunga produktioner i länet varje år samt det pedagogiska arbetet som läggs ned i länets skolor. Men tyvärr har vi sett att regionala kort och dokumentärfilmsbranschen har stagnerat... Naturligtvis är det bra med en ökad omsättning för lokala företag, så som hotell, restauranger och transprotföretag vid en filminspelning. Dock anser vi att de regionala filmföretagen och filmarbetarna inte bereds arbetstillfällen i tillräcklig grad, trots kompetens, kapacitet och tillgänglighet”.

Filmskapare Norr avslutar sitt öppna brev med en önskan om att Filmpool Nord återtar sitt ansvar för den regionala utvecklingen inom film och media och vill se ökade medel för kort- och dokumentärfilm samt kompetensutveckling.