Det var förra våren som regeringen och MP kom överens om en förändring i utlänningslagen.

Skrivelsen om "synnerligen" ömmande omständigheter ändras. Från den 1 juli i år ska det i stället stå att barn under 18 år, och deras föräldrar, kan få uppehållstillstånd om deras omständigheter är "särskilt ömmande".

Nu har MP och regeringen förhandlat fram hur den nya lagen ska tillämpas.

I departementsskrivelsen ges en rad konkreta exempel på faktorer som kan beaktas som särskilt ömmande omständigheter, till exempel om barnet saknar socialt nätverk i hemlandet men fått ett sådant i Sverige. Det kan också handla om barn med en svår sjukdom och där ett uppbrott skulle få märkbara negativa konsekvenser. Hur länge barnet varit i Sverige kan också ingå i bedömningen.

TT: Finns inte ett problem i gränsdragning, vad som ska bedömas som svår sjukdom?

De barn som överklagar ett avvisningsbeslut ska också få en mer generös prövning.

Hur många fler barn som kommer att få stanna på grund av förändringen går inte att säga ännu.

Migrationsminister Tobias Billström (M) vill inte heller spekulera i hur många barn som kan beröras av ändringen.

Personer som inte hunnit få sina ärenden avgjorda före den 1 juli 2014 kommer nu att prövas enligt det nya regelverket. Barn som vistats illegalt kommer inte bedömas annorlunda.

Alexandra Segenstedt, jurist på Röda Korset, är nöjd med ändringen men ser också brister.