Omvalsperioden till gymnasieskolan är avslutad och den uppges inte ha medfört stora förändringar avseende det beslutade programutbudet.

– Fordons- och transportprogrammet har 25 förstahandssökande (12 platser), att jämföra med 14 förstahandssökande förra läsåret. Vi har aldrig varit i närheten av sådana här siffror så länge jag har jobbat med det här, sade Bo Andersson, ansvarig för gymnasieantagningen, utbildningsförvaltningen Kalix kommun, efter första sökomgången.

Det är fortsatt högt tryck till fordons- och transportprogrammet.

Vård- och omsorgsprogrammet har 29 förstahandssökande till 18 platser.

Förslaget från utbildningsförvaltningen var att utöka antalet platser i barn- och fritidprogrammet från 14 till 18, i syfte att kunna erbjuda alternativ för sökande som inte får sina förstahandsval tillgodosedda – framför allt i vård- och omsorgsprogrammet.

Politikerna har sagt ja till det förslaget.

Charlotte Sundqvist är utbildningschef vid Kalix kommun.

Stort intresse för vård och omsorg, vad kan det bero på?

– Vård- och omsorgscollege kan vara en orsak, en annan orsak kan vara att många ensamkommande ungdomar söker sig till programmet, jag tror att de ser en väg till läkarlinjen, säger Charlotte Sundqvist som på frågan om varför hon tror det svarar:

– När vi frågar vad de vill göra är det många som vill bli läkare eller advokat.

Bo Andersson säger att fordons- och transportprogramet samt vård-och omsorgsprogrammet "sticker ut" bland yrkesprogrammen:

– Övriga program ligger kvar på samma nivå som tidigare år.

Fördelningen sökande till vård- och omsorgsprogrammet är 13 pojkar, 16 flickor.