Vid ett möte mellan polisledningen i lokalpolisområde norra Lappland och Jokkmokks kommunalråd Robert Bernhardsson under fredagen gick man tillsammans ut med nyheten om att Jokkmokk blir placeringsort för polisen. 

Tidigare har de poliser som varit stationerade i Jokkmokk haft Gällivare eller Kiruna som placeringsort och poliser som sökt jobb i lokalpolisområdet bara kunnat söka till Gällivare eller Kiruna. Men nu går det alltså att söka som polis direkt till Jokkmokk. 

Magnus Modig är tillförordnad chef för polisen i norra Lappland. Han tror att det kan få positiva effekter på möjligheten att rekrytera fler poliser.

– Vi kan inte och ska inte konkurrera lönemässigt. Men vi har andra tillgångar häruppe som kan locka poliser att söka sig hit.

En faktor som kan vara attraktivt är naturen med allt den har att erbjuda. Det gäller både på fritiden och i yrket med brott som rör jakt och fauna och patrullering med skoter i fjällvärlden, menar han. 

– Att man nu kan söka jobb i Jokkmokk direkt skulle kunna vara något som lockar, säger Magnus Modig. 

Antalet anställningsbara poliser väntas öka. Dels då stora kullar examineras från polishögskolan dels på grund av den rekryteringskampanj för att locka tillbaka poliser till yrket som nyss avslutats. Sammantaget skulle det kunna innebära att Jokkmokk får fler poliser. 

Enligt Modig finns inget tak för hur många poliser det får eller kan finnas i ett specifikt lokalpolisområde. Det handlar om att verksamheten ska gå ihop, såväl polisiärt som inom budgetramarna.