Det händer mycket just nu vad gäller nedre stadsdelen på och runt järnvägsstationen eller Bodens resecentrum som det nya namnet är. Inte minst vad gäller tågtrafiken. Norrtåg kommer att utöka trafiken mellan Luleå och Umeå från december månad.

– Det har ju varit en neddragning i trafiken på grund av banarbetet mellan Bastuträsk och Boden. Nu när banan är klar går man upp till tre dubbelturer om dagen vilket man hade tidigare. Man har också från Norrtåg börjat prata om "noden Boden".

Ordet noden betyder förenklat knutpunkt.

Artikelbild

| Ett ledstråk men även en ny väntekur har kommit till på perrongen mellan spår 3 och 4 på Bodens järnvägsstation.

– Branschfolk döpte det till "noden Boden" och vi hängde på. Vi är glada att Norrtåg vill att kirunatrafiken ska synka ihop med trafiken och dess tågavgångar. Målet är att förkorta restiden mellan Malmfälten och Västerbotten vid bland annat sjukresor, men även få in trafik på Haparandabanan och ha samma "nodtänk" där med bytesmöjligheter.

Länkningen av kirunaresorna betyder att fler sjukresor ska kunna gå med tåget från Boden till Umeå.

– Region Norrbotten vill ha över sjukresor på tåget. I dag finansieras ju tåget till 100 procent via regionen genom Norrbottens del i Norrtågsprojektet. Idag körs speciella sjukresebussar från Haparanda tidigt på morgonen för resenärer som ska ned på behandlingar till Umeå. Det blir också en högre komfort att åka tåg och mer miljövänligt.

Så det kommer bli mer tryck runt Resecentrum framöver.

Artikelbild

| En pendelparkering kommer att byggas där den här parkeringen är i dag. Parkeringsplatserna får carport och motorvärmare.

– I och med att byten ska ske i Boden betyder det att det kommer att komma mer sjukresenärer till Boden som ska ombord på tåget. Boden ingår också sedan tidigare tillsammans med Luleå, Kalix och Haparanda i projektet där man tillsammans med Regionala kollektivtrafiksmyndigheten och Region Norrbotten tittar på att utöka med pendeltågstrafik.

I det tidtabellförslag som ligger inför hösten kommer det finnas pendlingsmöjligheter för den som jobbar mellan 7-16 i Älvsbyn.

Artikelbild

| En ny hiss har Trafikverket satt in där trappen leder upp till spår 3 och 4. " Trafikverket står för

– Jag tror det är jätteviktigt att se tåget ur ett regionperspektiv. Det är nödvändigt för Norrbotten att vi får igång en persontrafik på Haparandabanan. Det vet ju alla hur det ser ut med rekryteringsbehoven framgent i kommunerna och att få en kortare pendlingstid mellan Boden, Kalix, Luleå och Haparanda skulle vidga arbetsmarknaden och förenkla rekrytering.

Blir det fler sjukresor som passerar förbi Boden måste tillgängligheten förbättras på Resecentrum för att kunna möta upp resenärerna som kommer. Det blir samtidigt även ett lyft för det café och restaurangverksamhet som i dag bedrivs i stationshuset.

Artikelbild

| Bodens kommun har sökt 1,2 miljoner från EUs strukturfond och fått pengarna beviljade av Tillväxtverket för tillgänglighetsanpassning av området. " projektet start nu och ska på till december 2018", säger Ellinor Isaksson Larsson.

– Bodens kommun har därför tagit initiativ till att dra igång ett förbättringsarbete. Vi jobbar ihop med Regionala trafikkollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket, fastighetsägaren och Länstrafiken.

Trafikverket äger delen på andra sidan huset mot spårområdet och kommunen ansvarar för framsidan. Trafikverket har byggt en ny hiss vid spår 3 och 4 därifrån sjukresorna kommer att ske och även gjort ett ledstråk och satt nya väntekurer på perrongen.

Bodens kommun har sökt 1,2 miljoner från EUs strukturfond och fått det beviljat av Tillväxtverket för tillgänglighetsanpassning av området. Projektet ska pågå till december 2018.

– Kommunen kommer att lägga lika mycket själva i projektet som bidraget vi fått. Vi kommer att bygga en pendelparkering med carport med motorvärmare norr om stationshuset. Där ska också finnas en laddningsstation för elbilar och bli en rymligare handikapparkering så man kan ta sig därifrån med rullstol.

– Vi ska även titta på hur vi kan belysa stationsområdet bättre för att man ska känna en ökad trygghet att vistas där, säger trafikingengören Ellinor Isaksson Larsson, tekniska förvaltningen.