Utbildning Fler sökte en utbildningsplats på yrkeshögskolan i fjol, enligt ett pressmeddelande från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Under 2017 hade landets yrkeshögskolor 52 400 sökande, den högsta siffran hittills och en ökning med tre procent jämfört med föregående år. Ökningen sker trots att Sverige befinner sig i en högkonjunktur.

De populäraste utbildningarna var vårdadministratör, tandsköterska och redovisningsekonom.