– Alla kvinnor runt omkring dig som du älskar rekryteras. Det är mamma, mormor, en granne. Sedan håller de fast dig, sitter på din lilla kropp och den enda kvinna där som du inte har sett i hela ditt liv - det är hon som skär bort delar av ditt underliv - utan bedövning.

Anissa Mohammed Hassan är från Somalia. Blott åtta år gammal blev hon könsstympad. Idag bor hon i Sverige och arbetar för att förebygga och motverka de krafter som vill bevara de övergrepp som drabbar tusentals flickor runtom i världen varje dag.

På onsdagen var hon inbjuden av Kvinnojouren Iris och Tjejjouren för att föreläsa på Lillan i Luleå. I publiken fanns representanter från många olika yrkesområden. Inom både vård, omsorg och skola finns ett stort intresse för att öka kunskapen om könsstympningar. Många känner osäkerhet kring hur man ska agera om ett misstänkt övergrepp upptäcks.

Artikelbild

| Övergrepp. Anissa Mohammed Hassan arbetar förebyggande för att förhindra att flickor utsätts för könsstympningar - ett övergrepp med syfte att män ska kunna kontrollera kvinnor - som överlevt i tusentals år.

Kvinnor tvingas till könsstympning för att de inte har någon makt, ingen kontroll över vare sig sin framtid eller sina egna kroppar.

– Man könsstympar flickor för att begränsa deras sexualitet. Männen ska ha kontrollen.

Sin egen dotter lyckades hon rädda.

– Hon är den enda i släkten som är "hel", som kan bestämma över sin egen kropp och hon är den enda som aldrig kommer att bli bortgift.

Det är viktigt med information, enligt Anissa Mohammed Hassan.

– Jag är mycket ute och pratar om det här och när människor får direkt kunskap om detta vill alla agera. Jag tror att människors attityd kan förändras.