Andreas Fredriksson är flygplatschef på Kiruna Airport och myser såklart över siffrorna som presenterats av statliga företaget Swedavia som äger flygplatsen i Kiruna.

– Till mångt och mycket beror det på att inrikesresandet ökat. Satsningarna som främst SAS har gjort har slagit väl ut.

Turismen identifierar flygplatschefen som en huvudorsak till ökningen.

– Det finns ett växande intresse att röra sig till regionen, säger Andreas Fredriksson.

Att hantera ett ökat resande innebär också utmaningar för flygplatsen i Kiruna.

– Vi lever med en ganska gammal flygplats och har många flaskhalsar på grund av det som vi vill arbeta bort. Därför har vi en "master plan" där vi planerat 30 år in i framtiden.

I det innebär också löpande rekryteringar av personal och utökande av den kommersiella delen av flygplatsen.

– Där är det viktigt att vi också har en dialog med flygbolagen, till exempel om vi märker att samhällsomvandlingen innebär en stor arbetskraftsinvandring.

Flygtrafik får ofta kritik för sin miljöpåverkan och därför arbetar man med olika projekt för att minska miljöpåverkan.

– Vi har en målbild där vi 2021 har noll avtryck av fossilt koldioxid, som man brukar säga, att vi ska vara koldioxidneutrala.

Kiruna Airport omfattas också av det avtal som Swedavia och Luftfartsverket kommit överens om där man planerar att övergå till fjärrstyrning av flygledartornet.

– Men i dagsläget handlar det inte om månader utan om år, innan det införs.